Ton Balk

Curriculum

 

 

 

Ton Balk (08-04-1954) heeft ruim 30 jaar onderwijservaring in het voortgezet onderwijs en met name de laatste jaren ook in het BVE-veld.  Ruim 15 jaar heeft hij deel uitgemaakt van het management van verschillende VO-scholen. Op zijn laatste school, het Kandinsky College is hij in aanraking gekomen met het vmbo basis/kader. Hij heeft in de jaren 1998-2004 een bijdrage geleverd aan het vormgeven van modern onderwijs aan de doelgroep basis/kader. Het Kandinsky-concept met de leerpleinen, de relatie met instellingen, de ontwikkeling van vakkenlijn naar programmalijn en het  anders organiseren van het onderwijs hebben vele scholen geïnspireerd om ook na te denken over hun onderwijsaanbod. In 2002 is hij toegetreden tot het Coördinatiepunt Leerwegen en Netwerken. Vervolgens is hij in 2005 een zelfstandig adviesbureau in onderwijsvernieuwing gestart. Zoals uit onderstaan curriculum blijkt, hebben vele opdrachten zich afgespeeld zowel binnen het VO als in het BVE-veld en is hij goed op de hoogte van de ontwikkelingen in beide sectoren.

 

 

Relevante onderwijservaring:

 

Directeur VO van 1986 t/m 2004 mavo, havo/vwo en vmbo

Projectcoördinator Coördinatiepunt Leerwegen en Netwerken 2002 t/m 2005 (in opdracht van OCW)

Zelfstandig adviesbureau 2005 tot heden

 

Relevante werkervaring in vmbo en mbo

 

·          Directeur Kandinsky College Nijmegen vmbo basis/kader/lwoo, bedenker van het leerwerkhuis concept voor basis/kaderleerlingen;

           kernwoorden zelfstandigheid, zelfverantwoordelijk, samenwerken, keuzes maken.

·          Het opzetten en ontwikkelen van de opleiding SDV, een competentiegerichte opleiding voor vmbo met een afsluitende

           meesterproef.

           Deze opleiding anticipeerde op de nieuwe kwalificatiestructuur binnen het mbo.

·          Voorzitter landelijk netwerk intrasectoraal programma Zorg en Welzijn breed.

·          Lid stuurgroep intrasectoraal programma Handel en Administratie.

·          Coördinatiepunt Leerwegen en Netwerken in opdracht van OCW; het begeleiden van een tiental landelijke netwerken, het

           organiseren studiedagen, het doen van onderzoek naar de  assistentenopleiding/ niveau 1, het samenwerken tussen vmbo/mbo

           initiëren.

·          Opzetten Johan Cruijff College ROC Nijmegen, niveau 4 opleiding voor topsporters, waarin op basis van het Kandinsky concept

           vorm wordt gegeven aan de nieuwe kwalificatiestructuur op basis competentie gericht onderwijs.

·          Vernieuwen opleiding Kunst en Cultuur tot de opleiding Artiest, Cultureel ondernemer , niveau 4 voor ROC Nijmegen.

·          Opzetten voor ROC ASA Utrecht van de opleiding evenementenmanagement.

·          Opzetten van de opleiding dans, niveau 4 voor ROC ASA Utrecht.

·          Het organiseren van een doorlopende leerlijn vanuit niveau 4 evenementen naar HKU (Utrecht, HBO) voor ROC ASA Utrecht.

·          Projectleider Stimuleringsinitiatief vmbo/mbo; een landelijk project gesteund door OCW, MBO2010, VO–raad, HPBO en

           besturenraad, waarin 6 samenwerkingsverbanden vmbo-mbo- instellingen, de kans krijgen op basis van een good practice de

           onderlinge samenwerking verder uit te bouwen en daarmee de doorlopende ontwikkelingslijn vmbo-mbo en de relatie met het

           lokale bedrijfsleven te verbeteren.

 

 

Ton Balk

Balk Consultancy

Paulus Potterstraat 32

6566 ZM  Millingen aan de Rijn

0481 - 433 823

06 - 51 03 91 19

t.balk@planet.nl