Over Ons

Balk Consultancy is een bureau voor advies in onderwijsvernieuwing. Daarbij is het leidende principe innovatie door inspiratie.
In de afgelopen jaren is Balk Consultancy betrokken geweest bij vele vernieuwingsprojecten zowel in vmbo als mbo. Op dit moment voert Balk Consultancy in de persoon van Ton Balk namens OCW/LNV het projectleiderschap van VM2. In dit experiment wordt de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo samengevoegd met een opleiding mbo niveau2.
 
In dit traject werkt Balk Consultancy nauw samen met een aantal partners.