Campagne leersucces vmbo-mbo

Nu ook in VM2!

Bent u als VM2-team aan de slag met ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en wilt u hierbij gebruik maken van de expertise en ervaring uit de Campagne Leersucces?
Doe dan mee met de Campagne Leersucces voor VM2.

 

Samenwerken aan leersucces 
In de Campagne Leersucces werken scholen voor vmbo en mbo samen om een goede doorstroom van risicoleerlingen te realiseren. Docenten werken aan afstemming van programma's, aan de begeleiding en het bevorderen van taalontwikkeling.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit scholingsbijeenkomsten, lesbezoeken en coaching in de praktijk. In de scholingsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten van taalontwikkelende didactiek. Docenten werken gezamenlijk aan een concrete invulling voor de eigen lespraktijk. Daarnaast worden de docenten begeleid bij de invoering van de nieuwe werkwijze. In het gehele programma wordt aangesloten bij de specifieke situatie op de school en staat maatwerk centraal.

 

Aanbod van ministerie
Het ministerie van VROM heeft, i.s.m. het ministerie van OCW, middelen vrijgemaakt voor de samenwerkende scholen in het VM2-experiment die van het ondersteuningsaanbod gebruik willen maken.

 

Deelnemers

Verschillende VM2-trajecten maken sinds september 2009 gebruik van het ondersteuningsaanbod. Zij werken met taal- en vakdocenten aan het opzetten van een doorlopende taalleerlijn. Centraal daarbij staat de invulling van taalstimulerende activiteiten in de gehele VM2-opleiding, bijvoorbeeld rondom woordenschatuitbreiding, leesvaardigheid, schrijftaken, vakgesprekken, feedback op taal, én de praktische vertaling van de taaleisen van de referentieniveaus taal van de commissie Meijerink.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Campagne Leersucces en de mogelijkheden in uw VM2-traject? Vraag naar de brochure en publicaties of maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek met
Lies Alons (
Tel. 020 525 3844 / e.m.alons@uva.nl). De Campagne Leersucces wordt uitgevoerd door het ITTA, zie voor meer informatie www.itta.uva.nl.

 

Verder lezen

·         Doorgaan met taal. Een handreiking voor het realiseren van de doorgaande leerlijnen van vmbo naar mbo.

·         Opbrengsten Campagne Leersucces vmbo-mbo. Verslag van het onderzoek naar de ontwikkeling van docentvaardigheden.

·         20 tips voor de begeleiding van stagiaires op de werkvloer die ook nog veel taal moeten (bij)leren. 

 

Adres

ITTA

Spuistraat 210

1012 VT Amsterdam

020 – 525 3844

www.itta.uva.nl